Hiển thị tất cả 10 kết quả

Bộ chuyển đổi modbus RS485 sang 3 kênh analog 4-20mABộ chuyển đổi tín hiệu Z3010

Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu

Bộ chuyển đổi RS485 sang 4-20mA

bộ chuyển đổi RTU sang TCP/IP R KEY LTThông số kỹ thuật bộ chuyển đổi TCP/IP

Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu

Bộ chuyển đổi RS232/RS485 sang TCP/IP

Bộ chuyển đổi 4-20mA sang Ethernet ZE-2AIỨng dụng bộ chuyển đổi Analog 4-20mA sang ModBus

Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu

Bộ chuyển đổi 4-20mA sang Ethernet

Bộ truyền thông và ghi dữ liệu ModBus-Z-LTE-WWBộ ghi dữ liệu Z-LTE-WW

Bộ chuyển đổi tín hiệu ModBus

Bộ ghi dữ liệu Analog 4-20mA ModBus RTU

bộ truyền thông modbus rtu rs232/rs485 sang Ethernet/RS485 R key ltChuyển đổi RS232/RS485 sang Ethernet

Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu

Bộ truyền thông RS232/RS485 sang Ethernet

Bộ chuyển đổi can nhiệt độ sang RS485 Z-4TCBộ chuyển đổi can nhiệt Z 4TC sang ModBus RTU

Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu

Bộ chuyển đổi Can nhiệt sang RS485