Hiển thị 25–36 của 77 kết quả

Cảm biến áp suất SR1E002A00 0-16 barThông số cảm biến áp suất SR1E002A00 0-16 bar

Cảm biến áp suất

Cảm biến áp suất SR1(0/16 bar)

Cảm biến áp suất SR13002A00 0-10 barThông số cảm biến áp suất SR13002A00 0-10 bar

Cảm biến áp suất

Cảm biến áp suất SR1(0/10 bar)

Cảm biến áp suất SR13005A00 0-10 barThông số cảm biên áp suất SR13002A00 0-10bar

Cảm biến áp suất

Cảm biến áp suất SR1(0/10 bar)

Cảm biến áp suất SR1D005A00 0-6 barThông số cẩm biến áp suất SR1D005A00 0-6 bar

Cảm biến áp suất

Cảm biến áp suất SR1(0/6 bar)

Cảm biến áp suất SR1C002A00 0-4 barThông số cảm biến áp suất SR1C002A00 0-4 bar

Cảm biến áp suất

Cảm biến áp suất SR1(0/4 bar)

Cảm biến áp suất SR1B002A00 0-2,5 barThông số cảm biến áp suất SR1B002A00 0-2,5 bar

Cảm biến áp suất

Cảm biến áp suất SR1(0/2.5 bar)

Cảm biến đo áp suất từ 0 - 1,6 barThông số cảm biến áp suất 0-1,6 bar

Cảm biến áp suất

Cảm biến áp suất SR1(0/1.6 bar)

Cảm biến áp suất 0-1 barThông số cảm biến áp suất 0-1 bar

Cảm biến áp suất

Cảm biến áp suất SR1(0/1 bar)

Cảm biến áp suất 0-250 mbarThông số cảm biến áp suất 0-250mbar

Cảm biến áp suất

Cảm biến áp suất SR2(0/250 mbar)

Cảm biến nhiệt độ PT100 dang day LF1P3A150K2010Cảm biến nhiệt độ PT100 LF1P3A150K2010

Cảm biến nhiệt độ

Cảm biến nhiệt độ PT100

Cảm biến nhiệt độ PT100-250,chiều dài 250mm, đường kính 10mm , G3/4Cảm biến nhiệt độ PT100-250,chiều dài 250mm, đường kính 10mm , G3/4

Cảm biến nhiệt độ

Cảm biến nhiệt độ PT100

Cảm biến nhiệt độ can K TS1KIU2H580---IB, dài 580mm, đường kính 21mmCảm biến nhiệt độ can K TS1KIU2H580---IB, dài 580mm, đường kính 21mm

Cảm biến can nhiệt độ

Cảm biến nhiệt độ can K