Hiển thị 37–48 của 83 kết quả

Cảm biến đo áp suất từ 0 - 1,6 barThông số cảm biến áp suất 0-1,6 bar

Cảm biến áp suất

Cảm biến áp suất SR1(0/1.6 bar)

Cảm biến áp suất 0-1 barThông số cảm biến áp suất 0-1 bar

Cảm biến áp suất

Cảm biến áp suất SR1(0/1 bar)

Cảm biến áp suất 0-250 mbarThông số cảm biến áp suất 0-250mbar

Cảm biến áp suất

Cảm biến áp suất SR2(0/250 mbar)

Cảm biến nhiệt độ PT100 dang day LF1P3A150K2010Cảm biến nhiệt độ PT100 LF1P3A150K2010

Cảm biến nhiệt độ

Cảm biến nhiệt độ PT100

Cảm biến nhiệt độ PT100-250,chiều dài 250mm, đường kính 10mm , G3/4Cảm biến nhiệt độ PT100-250,chiều dài 250mm, đường kính 10mm , G3/4

Cảm biến nhiệt độ

Cảm biến nhiệt độ PT100

Cảm biến nhiệt độ can K TS1KIU2H580---IB, dài 580mm, đường kính 21mmCảm biến nhiệt độ can K TS1KIU2H580---IB, dài 580mm, đường kính 21mm

Cảm biến can nhiệt độ

Cảm biến nhiệt độ can K

Cảm biến nhiệt độ can K BL1KDGMCA20Cảm biến nhiệt độ can K BL1KDGMCA20

Cảm biến can nhiệt độ

Cảm biến nhiệt độ can K dạng dây

Cảm biến nhiệt độ can K LR1KDG6050GAA20, dài 50mm, đường kính 6mmCảm biến nhiệt độ can K LR1KDG6050GAA20, dài 50mm, đường kính 6mm

Cảm biến can nhiệt độ

Cảm biến nhiệt độ can K

Cảm biến nhiệt độ PT100 LM1P3B6200A20, dài 200mm, đường kính 6mmCảm biến nhiệt độ PT100 LM1P3B6200A20, dài 200mm, đường kính 6mm

Cảm biến nhiệt độ

Cảm biến nhiệt độ PT100