Hiển thị 1–12 của 34 kết quả

Cảm biến PT100 chống nổRTD PT100 chống nổ

Cảm biến nhiệt độ RTD

Cảm biến nhiệt độ chống cháy nổ

Cảm biến nhiệt độ PT100 dang day LF1P3A150K2010Cảm biến nhiệt độ PT100 LF1P3A150K2010

Cảm biến nhiệt độ RTD

Cảm biến nhiệt độ PT100

Cảm biến nhiệt độ PT100-250,chiều dài 250mm, đường kính 10mm , G3/4Cảm biến nhiệt độ PT100-250,chiều dài 250mm, đường kính 10mm , G3/4

Cảm biến nhiệt độ RTD

Cảm biến nhiệt độ PT100

Cảm biến nhiệt độ PT100 LM1P3B6200A20, dài 200mm, đường kính 6mmCảm biến nhiệt độ PT100 LM1P3B6200A20, dài 200mm, đường kính 6mm

Cảm biến nhiệt độ RTD

Cảm biến nhiệt độ PT100

Cảm biến nhiệt độ PT100 LM1P3B6100E50-9, dài 100mm, phi 6mm, -200oCCảm biến nhiệt độ PT100 LM1P3B6100E50-9, dài 100mm, phi 6mm, -200oC

Cảm biến nhiệt độ RTD

Cảm biến nhiệt độ dang dây PT100

Cảm biến nhiệt độ PT100 LM1P3B6100A20 , dài 100mm, đường kính 6mmCảm biến nhiệt độ PT100 LM1P3B6100A20 , dài 100mm, đường kính 6mm

Cảm biến nhiệt độ RTD

Cảm biến nhiệt độ PT100 dạng dây

Cảm biến nhiệt độ PT100 LM1P3B6050A20, dài 50mm, đường kính 6mmCảm biến nhiệt độ PT100 LM1P3B6050A20, dài 50mm, đường kính 6mm

Cảm biến nhiệt độ RTD

Cảm biến nhiệt độ PT100 dạng dây

Cảm biến nhiệt độ PT100 , dài 60mm, đường kính 4mmCảm biến nhiệt độ PT100 LR1P3B4060GAA50, dài 60mm, đường kính 4mm

Cảm biến nhiệt độ RTD

Cảm biến nhiệt độ PT100 dạng dây

Cam bien nhiet do PT100 dang dayCam bien do nhiet PT100 dang day

Cảm biến nhiệt độ RTD

Cảm biến nhiệt độ PT100 dạng dây

Cam bien nhiet do PT100 dang dayCam bien nhiet PT100 dang day

Cảm biến nhiệt độ RTD

Cảm biến nhiệt độ PT100 dạng dây

Cam bien nhiet do RTD PT100 dang dayCam bien nhiet do PT100 dang day

Cảm biến nhiệt độ RTD

Cảm biến nhiệt độ PT100 dạng dây

Cảm biến nhiệt PT100 dài 200 phi 6Cảm biến nhiệt độ RTD PT100 phi 6 dài 200

Cảm biến nhiệt độ RTD

Cảm biến nhiệt độ PT100 dạng dây