Go Explore

Đồng hồ đo áp suất 0-40 bar

 • Original: Georgin – France
 • Model: M5000
 • Range: 0 –  40 bar
 • Temporary: 130%
 • Size: 100
 • Safety class: 4mm
 • Filled case: Glycerine Filled
 • Process connection:  1/2″GM (M)
 • Accuracy: 1%
 • Protection class: IP65
 • Ambient temperature: -40…+65°C
 • Warranty: 1 year
Đọc tiếp

Đồng hồ đo áp suất 0-25 bar

 • Original: Georgin – France
 • Model: M5000
 • Range: 0 –  6 bar
 • Temporary: 130%
 • Size: 100
 • Safety class: 4mm
 • Filled case: Glycerine Filled
 • Process connection:  1/2″NPT
 • Accuracy: 1%
 • Protection class: IP65
 • Ambient temperature: -40…+65°C
 • Warranty: 1 year
Đọc tiếp

Đồng hồ đo áp suất 0-10 bar | Georgin

 • Original: Georgin – France
 • Model: M5000
 • Range: 0 –  10 bar
 • Temporary: 130%
 • Size: 100
 • Safety class: 4mm
 • Filled case: Glycerine Filled
 • Process connection:  1/2″GM (M)
 • Accuracy: 1%
 • Protection class: IP65
 • Ambient temperature: -40…+65°C
 • Warranty: 1 year
Đọc tiếp

Đồng hồ áp suất 0-6 bar

 • Original: Georgin – France
 • Model: M5000
 • Range: 0 –  6 bar
 • Temporary: 130%
 • Size: 100
 • Safety class: 4mm
 • Filled case: Glycerine Filled
 • Process connection:  1/2″GM (M)
 • Accuracy: 1%
 • Protection class: IP65
 • Ambient temperature: -40…+65°C
 • Warranty: 1 year
Đọc tiếp

Đồng hồ đo áp suất 0-1 bar

 • Original: Georgin – France
 • Model: M5000
 • Range: 0 –  1 bar
 • Temporary: 130%
 • Size: 100
 • Safety class: 4mm
 • Filled case: Glycerine Filled
 • Process connection:  1/2″GM (M)
 • Accuracy: 1%
 • Protection class: IP65
 • Ambient temperature: -40…+65°C
 • Warranty: 1 year
Đọc tiếp

Đồng hồ đo áp suất 0-16 bar

 • Hãng: Georgin – Pháp
 • Model: M5000
 • Range: 0 – 16 bar
 • Quá áp: 130%
 • Size: 100
 • Vạch chia: 0,5 bar/vạch
 • Mặt kính: Safety glass 4mm
 • Chất lỏng: Glycerine
 • Kiểu ren:  1/2″BSPM
 • Sai số: 1%
 • Ống Bourdon: 316L thép không rỉ
 • Tiêu chuẩn: IP65
 • Nhiệt độ làm việc: -40…+65°C (+200°C khi không có dầu)
Đọc tiếp

Đồng hồ đo áp suất 0-10 Bar

 • Original: Georgin – France
 • Model: M5000
 • Range: 0 –  10 bar
 • Temporary: 130%
 • Size: 100
 • Safety class: 4mm
 • Filled case: Glycerine Filled
 • Process connection:  1/2″NPT
 • Accuracy: 1%
 • Protection class: IP65
 • Ambient temperature: -40…+65°C
 • Warranty: 1 year
Đọc tiếp

Đồng hồ đo áp suất 0-250 bar

 • Original: Georgin – France
 • Model: M5000
 • Range: 0 –  250 bar
 • Temporary: 115%
 • Size: 100
 • Safety class: 4mm
 • Filled case: Glycerine Filled
 • Process connection:  1/2″GM
 • Accuracy: 1%
 • Protection class: IP65
 • Ambient temperature: -40…+65°C
 • Warranty: 1 year
Đọc tiếp

Đồng hồ áp suất 0-250 bar

 • Original: Georgin – France
 • Model: M5000
 • Range: 0 –  250 bar
 • Temporary: 115%
 • Size: 63mm
 • Safety class: 4mm
 • Filled case: Glycerine Filled
 • Process connection:  1/4″GM (M)
 • Accuracy: 1,6%
 • Protection class: IP65
 • Ambient temperature: -40…+65°C
 • Warranty: 1 year
Đọc tiếp

Đồng hồ áp suất 0-60 bar

 • Original: Georgin – France
 • Model: M5000
 • Range: 0 –  60 bar
 • Temporary: 130%
 • Size: 63mm
 • Safety class: 4mm
 • Filled case: Glycerine Filled
 • Process connection:  1/4″GM (M)
 • Accuracy: 1,6%
 • Protection class: IP65
 • Ambient temperature: -40…+65°C
 • Warranty: 1 year
Đọc tiếp

Đồng hồ áp suất 0-25 bar

 • Original: Georgin – France
 • Model: M5000
 • Range: 0 –  25 bar
 • Temporary: 130%
 • Size: 63mm
 • Safety class: 4mm
 • Filled case: Glycerine Filled
 • Process connection:  1/4″GM (M)
 • Accuracy: 1,6%
 • Protection class: IP65
 • Ambient temperature: -40…+65°C
 • Warranty: 1 year
Đọc tiếp

Đồng hồ đo áp suất 0-10 bar

 • Original: Georgin – France
 • Model: M5000
 • Range: 0 –  6 bar
 • Temporary: 130%
 • Size: 63mm
 • Safety class: 4mm
 • Filled case: Glycerine Filled
 • Process connection:  1/4″GM (M)
 • Accuracy: 1,6%
 • Protection class: IP65
 • Ambient temperature: -40…+65°C
 • Warranty: 1 year
Đọc tiếp

Đồng hồ đo áp suất 0-400 bar

 • Original: Georgin – France
 • Model: M5000
 • Range: 0 –  400 bar
 • Temporary: 115%
 • Size: 63mm
 • Safety class: 4mm
 • Filled case: Glycerine Filled
 • Process connection:  1/4″GM (M)
 • Accuracy: 1,6%
 • Protection class: IP65
 • Ambient temperature: -40…+65°C
 • Warranty: 1 year
Đọc tiếp

Đồng hồ đo áp suất 0-6 Bar

 • Original: Georgin – France
 • Model: M5000
 • Range: 0 –  6 bar
 • Temporary: 130%
 • Size: 63mm
 • Safety class: 4mm
 • Filled case: Glycerine Filled
 • Process connection:  1/4″GM (M)
 • Accuracy: 1,6%
 • Protection class: IP65
 • Ambient temperature: -40…+65°C
 • Warranty: 1 year
Đọc tiếp