Bộ chuyển đổi 8 kênh analog digital sang ethernet | Module mở rộng

Nguồn cấp: 24V
Nguồn phụ từ bộ chuyển đổi: 12V
Giao thức: ModBus RTU, ModBus TCP/IP , HTTP
Cài đặt: Easy setup 2, webserve
Input Analog: 8 channels (voltage -30…30V, -120mV…120mV; current: -24mA…24mA; thermocouple: J, K, T, E…; RTD)
Input Digital: 8 channels.
Digital output: 8 channels (PNP, Mosfet..)
Bảo hành: 1 năm

0855.200.531 - ZALO Yêu cầu báo giá