Bộ truyền thông RS232/RS485 sang Ethernet

  • Nguồn: 10…40Vdc, 19…28 Vac
  • Điện năng tiêu thụ: 1W
  • Cách ly điện áp: 1500 Vac
  • Cấp bảo vệ: IP20
  • Serial port: RS232/RS485 switchable serial port, max baud rate 115kbps.
  • Supported protocols: ModBus TCP-IP, ModBus RTU, ModBus ASCII
  • Ethernet to serial: Max 8 ModBus TCP clients
  • Serial to Ethernet: Max 10 ModBus TCP server
  • CPU: ARM 32bit
  • Bảo hành: 1 năm
0855.200.531 - ZALO Yêu cầu báo giá