Cảm biến đo áp suất màng dung dịch

Power supply: 24V
Model: FKE
Output: 4-20mA Hart
Display: LCD
Span limits: 500mm H2O/ 50.000 mm H2O
Calibrated span: 0…14000 mmH2O
Mounting: Din PN40, PN80
Standard: Atex, ICEEx
Warranty: 1 year

0855.200.531 - ZALO Yêu cầu báo giá