Cảm biến đo mức thượng lưu

Original: Dinel – Czech
Model: HLM-25
Power supply: 24V
Output: 4-20mA
Range: 1…100m
Temperature: -20…70 oC
Material: 316SS
Protection class: IP68

Datasheet ♥♥♥
0855.200.531 - ZALO Yêu cầu báo giá