Cảm biến tiệm cận từ đo khoảng cách

Measurement range: 0…4,5mm (depends)
Power supply: 24V
Resolution max: 0,4 um
Output: 0-10V, 4-20mA
Frequency: 5/20/50 KHz
Temperature max: -20…+125

0978.79.55.66 - Zalo Yêu cầu báo giá