Cảm biến vị trí tuyến tính từ tính

Power Supplied: 24V or….
Measurement range: 0…1000mm; 0….1250mm…
Output signals: 4-20mA, 0-10V, SSI, TTL…
Protection class: IP65…
Temperature range: -40…+120
Warranty: 1 year

0342.96.29.36 - Zalo Yêu cầu báo giá